آنچه در وب میپسندم

هرآنچه میبینم ومیپسندم اینجا ستــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنچه در وب میپسندم

هرآنچه میبینم ومیپسندم اینجا ستــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آخرین نظرات

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰۸
تیر


عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.....


 این است معنای صدور انقلاب!


 تصاویر امام خمینی و امام خامنه ای در دست جوانان عراقی ....


 و صدامی که زیر پا لگدمال شد و به زباله دان تاریخ پیوست!

  • بخوان ولی تامل کن