آنچه در وب میپسندم

هرآنچه میبینم ومیپسندم اینجا ستــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنچه در وب میپسندم

هرآنچه میبینم ومیپسندم اینجا ستــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آخرین نظرات
بسم الله الرحمن الرحیم

درمورد من همین بس که  :کم من ثناه جمیل ، لست اهلاله نشرته .......
همه ی ما جاهایی توی زندگیمون هست که شاید سفید نباشه شاید خاکستری هم نباشه
ازبزرگی پرسیدم با این همه گناه به کجا رو بزنم  گفت : حسیــــــــــــــــــــــــــــــــــنومن شدم خادم وعاشق حسین ........................
وچشم امید داریم به نهمین فرزند حسین (ع)
و دل بستیم به نائب برحق ایشان سید علی حسینی خامنه ای


=================================
آدم بدی نیستم
گاهی فقط
شیرین میزنم ، بدون اینکه پای فرهادی درمیان باشد

=================================